Letzte Aktualisierung: 03.2020

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website die beheerd wordt door Optiolaptop France.

Optiolaptop is de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 – “GDPR”).

Verwerking van de gegevens

Optiolaptop respecteert de privacyrechten van haar online bezoekers en erkent het belang van de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

Bepaalde informatie wordt door de internetbrowser naar de Optiolaptop-servers gestuurd wanneer elke bezoeker de website raadpleegt: de datum en het tijdstip van de raadpleging, de naam van het geraadpleegde bestand, de webpagina waarnaar wordt verwezen, de status (transactie met succes afgerond), de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, het IP-adres van het apparaat en het volume van de verzonden gegevens.

Optiolaptop gebruikt deze informatie om de verbinding tussen haar servers en uw apparaat tot stand te brengen en om u in staat te stellen de website te gebruiken. De rechtsgrond voor deze verwerking is het verlenen van de door Optiolaptop gevraagde dienst (art. 6, lid 1, al.b van de COPD).
Daarnaast wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen in verbindingsarchieven om de veiligheid en goede werking van de Website te waarborgen en om aanvallen van hackers op onze systemen te voorkomen. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de COPD.Optiolaptop heeft als legitiem belang de bescherming van haar computersystemen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Optiolaptop zoals voorzien in Sectie 7 van dit Privacybeleid.
Optiolaptop kan deze informatie ook voor statistische doeleinden gebruiken nadat ze anoniem is gemaakt.

Cookies

Optiolaptop behoudt zich het recht voor om cookies op haar website te plaatsen. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw apparaat worden gedownload. Cookies helpen ons om de veilige en vlotte werking van onze website te verzekeren (beveiligingscookies en sessiecookies, zie hieronder) en om informatie te verzamelen over producten die interessant zijn voor onze bezoekers en hun surfgeschiedenis op onze website om onze online diensten aantrekkelijker te maken voor onze gebruikers (tracking cookies, zie hieronder).

U kunt cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Als u de cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat u de volledige functionaliteit van deze website niet kunt gebruiken. U kunt echter alleen tracking cookies uitschakelen. Zie hieronder voor meer informatie.

Sessiecookies

Optiolaptop maakt gebruik van beveiligingscookies en sessiecookies, zonder welke de gevraagde diensten niet aan u kunnen worden geleverd. Optiolaptop gebruikt bijvoorbeeld sessiecookies om uw keuzes vast te leggen terwijl u door de verschillende pagina’s navigeert. De wettelijke basis voor het gebruik van beveiligingscookies en sessiecookies is de levering van de gevraagde dienst door Optiolaptop (art. 6 lid 1 laat. b RGPD).

Traceercookies

De tracking cookies van Optiolaptop

We gebruiken onze eigen tracking cookies op onze website om de diensten die we onze gebruikers aanbieden te verbeteren. Deze tracking cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om de tijd die op een bepaalde pagina wordt doorgebracht te meten of om een lijst van de bezochte pagina’s te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van onze eigen cookies is artikel 6 lid 1 letter fRGPD. Het legitieme belang dat Optiolaptop nastreeft is het verbeteren en optimaliseren van de website ten behoeve van haar bezoekers.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van tracking cookies uitschakelen in de onderstaande traceerinstellingen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Op deze website is de anonimisering van het IP-adres geactiveerd. Het IP-adres van Google-gebruikers uit lidstaten van de Europese Unie of uit een ander land dat de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend, wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren aan Optiolaptop.

Google zal de IP-adressen die in het kader van Google Analytics worden doorgegeven, niet in verband brengen met andere gegevens die door Google worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende pagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr.

De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de op dit adres beschikbare plug-in van de browser te downloaden en te installeren (met inbegrip van zijn IP-adres) en het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over zijn gebruik van de website en het gebruik van de gegevens door Google te verhinderen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics en de analyse van het gebruik van de website is artikel 6 lid 1 letter f van de DDR. Het legitieme belang dat Optiolaptop nastreeft is het verbeteren en optimaliseren van de website ten behoeve van de bezoekers.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de hierboven vermelde browser-plug-in downloaden en installeren of u kunt het gebruik van tracking cookies uitschakelen in de onderstaande traceerinstellingen.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing technologie. Met deze technologie kunnen gebruikers profiteren van gerichte advertenties op basis van de inhoud die eerder op het advertentienetwerk van Google is bekeken. Met name Google Remarketing stelt ons in staat om uw browsen op deze website te gebruiken om u advertenties aan te bieden wanneer u andere sites in het Google Netwerk bezoekt. U kunt deze functie uitschakelen door de juiste optie in te stellen op http://www.google.com/settings/ads.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Remarketing is artikel 6 lid 1 letter f van de DDR. Deze marketingaanpak heeft een legitiem belang bij Optiolaptop, dat de relevantie van de getoonde advertenties kan verbeteren.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor gerichte marketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u deze functie uitschakelen door de juiste optie in te stellen op https://www.google.com/settings/ads of u kunt het gebruik van tracking cookies uitschakelen in de onderstaande traceerinstellingen.

Als u deze website gebruikt terwijl u bent aangemeld bij uw Google-account en u hebt ervoor gekozen om Google toe te staan uw browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en deze informatie te gebruiken om advertenties aan te passen, zal Google de via Google Analytics verzamelde informatie koppelen aan de informatie in uw Google-account. Google gebruikt de verzamelde informatie voor cross-device (“cross-device”) marketingdoeleinden. Dit betekent dat nadat u deze website op het ene apparaat hebt gebruikt, onze advertenties kunnen verschijnen wanneer u op een ander apparaat surft. Op deze website verzamelt Google informatie in verband met het gebruik van een Google-account, maar deze informatie laat Optiolaptop niet toe om de identiteit van de gebruikers van Google Accounts te achterhalen. Informatie is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

Gebruikers van een Google-account kunnen hun reclame-ervaring controleren en op elk moment beslissen geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen door de instellingen van hun Google-account te wijzigen.

DoubleClick-cookies

Deze website maakt ook gebruik van de DoubleClick-service van Google. De DoubleClick-dienst van Google maakt gebruik van cookies om relevante advertenties te leveren aan de bezoekers van de website. Uw browser krijgt een identificatiecookie toegewezen om de advertenties die u al hebt bekeken bij te houden. De DoubleClick-cookie stelt Google en partnersites in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan die site of aan sites van derden. Op dezelfde manier kan de DoubleClick-cookie de conversie van advertenties bijhouden, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie bekijkt en vervolgens de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser.

Gebruikers kunnen het verzamelen van DoubleClick-cookies en het gebruik van de gegevens door Google voorkomen door de DoubleClick-invoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=fr.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor DoubleClick cookies door naar https://www.google.com/settings/ads te gaan.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van het DoubleClick-cookie is artikel 6, lid 1, onder f), van de DDR. Deze marketingaanpak heeft een legitiem belang bij Optiolaptop, dat de relevantie van de getoonde advertenties kan verbeteren.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor gerichte marketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de bovenstaande browser plug-in downloaden en installeren, de DoubleClick-cookie op het bovenstaande adres uitschakelen of het gebruik van tracking cookies in de onderstaande traceerinstellingen uitschakelen.

Tracking cookies van derden

Verder maken we sinds oktober 2015 gebruik van cookies van Amazon (website). Deze tracking cookies worden door Optiolaptop gebruikt om advertenties weer te geven aan bezoekers die verbinding maken met de sites van derden op basis van de browsegeschiedenis van die site.

De wettelijke basis voor het gebruik van tracking cookies van derden is artikel 6 lid 1 letter f van de DDR. Deze marketingaanpak heeft een legitiem belang bij Optiolaptop, dat de relevantie van de getoonde advertenties kan verbeteren.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor gerichte marketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van tracking cookies van derden uitschakelen in de tracking-instellingen. Om u te helpen heeft de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) de website Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/fr/) ontwikkeld, waar u informatie over cookies kunt vinden en beheren.

Gebruikerscommunicatie

Als u een e-mail stuurt of op een andere manier communiceert met Optiolaptop, behoudt Optiolaptop zich het recht voor om deze communicatie te bewaren om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de gevraagde dienst door Optiolaptop (art. 6 lid 1 laat. b RGPD).

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Optiolaptop kan uw gegevens delen met andere bedrijven van de Optiolaptop Group in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit betreft Europese dochterondernemingen en filialen: Spanje, Benelux, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De wettelijke basis voor Optiolaptop om uw informatie te delen met andere bedrijven van de Optiolaptop Group is geregeld in artikel 6, lid 1, sectie f van de CDPD. Optiolaptop heeft een legitiem belang bij het openbaar maken van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, in het bijzonder met betrekking tot de aangeboden websitediensten en om elk verzoek efficiënt te verwerken.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke overdracht om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Optiolaptop, zoals bepaald in sectie 7 van dit Privacybeleid.

In overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid kan Optiolaptop gebruik maken van externe dienstverleners die gespecialiseerd zijn in gegevensverwerking en die namens haar diensten met betrekking tot de Website verlenen. In het geval van externe dienstverleners die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, zijn deze dienstverleners ofwel gevestigd in een derde land dat een niveau van gegevensbescherming biedt dat door de Europese Commissie als adequaat wordt beschouwd, ofwel garanderen zij een beschermingsniveau overeenkomstig de standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Unie zijn aangenomen en tussen Optiolaptop en de externe dienstverlener zijn gesloten.

Bewaartermijn voor gegevens

Optiolaptop bewaart uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt of, indien de toepasselijke wetgeving voorziet in langere bewarings- en opslagtermijnen, gedurende de door de wet vereiste periode. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens gewist.

In het bijzonder:

Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, zal Optiolaptop de informatie die in het kader van de eerder gegeven toestemming is verzameld en verwerkt, zonder onnodige vertraging verwijderen.

Indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Optiolaptop de informatie die wordt verwerkt voor de doeleinden waartegen u bezwaar maakt, zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij er een andere wettelijke reden is om dergelijke gegevens te verwerken en te bewaren, of tenzij de toepasselijke wetgeving ons verplicht dergelijke gegevens te bewaren.

Uw rechten onder de DMPP

In het bijzonder heeft u op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming de volgende rechten, die echter niet beperkt zijn tot

Recht van toegang: U heeft het recht om een bevestiging te krijgen of Optiolaptop al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerkt. U hebt ook het recht om op elk moment toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door Optiolaptop zijn opgeslagen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Optiolaptop, zoals bepaald in sectie 7 van dit Privacybeleid.

Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens: Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, zal Optiolaptop ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om de juistheid van uw gegevens te waarborgen en dat deze worden bijgewerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Optiolaptop, zoals bepaald in artikel 7 van dit Privacybeleid.

Recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen of het recht om de verwerking te beperken: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of om de verwerking te beperken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Optiolaptop, zoals bepaald in sectie 7 van dit Privacybeleid.

Recht om de toestemming in te trekken: Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken, zonder dat deze beslissing afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals bepaald in sectie 7 van dit Privacybeleid.

Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan Optiolaptop hebt verstrekt in een gestructureerd en frequent gebruikt digitaal formaat te verkrijgen of om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals bepaald in sectie 7 van dit Privacybeleid.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een in de Europese Unie gevestigde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ook contact opnemen met de commissaris voor gegevensbescherming in Toulouse.

Contactpersoon en functionaris voor gegevensbescherming

Bezoekers die vragen hebben over dit privacybeleid en de gegevensverwerking van Optiolaptop of die een van hun rechten onder de DPHR willen uitoefenen, worden uitgenodigd om contact op te nemen met onze juridische afdeling via e-mail contact.